Terug naar overzicht

Voor welke kantoren geldt de nieuwe energielabel C eis?

In ons eerdere artikel las je over de nieuwe energielabel C eis voor kantoren in 2023. In dit artikel vertellen we je meer over voor welke kantoren deze eis wel en niet geldt.

In principe geldt de nieuwe verplichting voor alle kantoorgebouwen, echter zijn hierop een aantal uitzonderingen. Namelijk:

Minder dan 50% wordt als kantoor gebruikt

Panden waarvan minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte een kantoorfunctie (exclusief nevenfuncties*) heeft. Dus een pand van 1000m² waarvan slechts 300m²  als kantoor wordt gebruikt valt niet onder de nieuwe regelgeving.

Kleinere kantoren

Voor panden waarvan de gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie (en nevenfuncties*) minder dan 100 m² bedragen geldt de nieuwe regelgeving niet.

Kantoren in een monument

Bevindt jouw kantoor zich in een monumentaal pand, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of als een aangewezen monument volgens provinciale of gemeentelijke verordening, dan valt het kantoor buiten de energie eis. Ook indien er een aanbouw is die geen zelfstandige eenheid is, hoeft er niet te voldaan worden aan de verplichting.

Korte gebruikstijd

Indien het kantoorpand nog minder dan 2 jaar wordt gebruikt hoeft het niet te voldoen aan de eis van een energielabel C of beter in 2023. Dit geldt bijvoorbeeld voor sloopgebouwen.

Onteigende kantoorpanden

Kantoorgebouwen die worden onteigend of worden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet hoeven niet te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit wil zeggen dat als het pand gekocht, of onteigend, wordt door de overheid voor de aanleg van bijvoorbeeld een weg of brug het niet nodig is om energielabel C te bereiken voor 2023.

Natuurlijk binnenklimaat

Als het binnenklimaat van het kantoorgebouw wordt geregeld zonder energie te gebruiken is het niet nodig om te voldoen aan energielabel C.

Lange terugverdientijd

De verplichting geldt niet voor kantoorpanden waarbij de maatregelen die nodig zijn om het energielabel C te realiseren een langere terugverdientijd hebben dan 10 jaar. Voor deze panden geldt dat er dan maatregelen gebruikt mogen worden met een verdientijd van 10 jaar of minder, ook al resulteert dit uiteindelijk niet in een energielabel C.

Handhaving

Indien een kantoorpand vanaf 1 januari 2023 niet voldoet aan de energielabel C eis, is (meestal) de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving. Het kantoorpand mag dan niet meer gebruikt worden, totdat er een energielabel C of beter is afgegeven voor het pand. Daarnaast kunnen er waarschuwingen gegeven worden, dwangsommen opgelegd worden en zelfs boetes uitgeschreven worden.

Aan de slag met verbeteringen

Valt jouw kantoor onder de nieuwe energielabel C-verplichting en voldoet het hier nog niet aan? Ga dan samen met ons aan de slag! We bekijken samen wat duurzame en energiezuinige verlichting voor jouw kantoor kan betekenen. Zo boek je vooruitgang op het gebied van het energielabel én bespaar je op de energiekosten. Een win-win situatie.

 

*nevenfunctie: een gebruiksfunctie ten gunste van een andere gebruiksfunctie (in dit geval kantoorfunctie). Dit betreffen onder andere fietsenstallingen, bedrijfsrestaurants of vergaderzalen.