Zurück zur Übersicht

Was ist der LB-Wert?

In de wereld van verlichting is een gestandaardiseerde meting van essentieel belang om de prestaties en kwaliteit van verschillende lichtbronnen te beoordelen. De LB-normering is een belangrijke maatstaf die specifiek wordt toegepast bij LED-verlichting. In dit artikel duiken we dieper in de LB-normering, bespreken we de betekenis van de L-waarde en de B-waarde, en werpen we licht op de praktische implicaties van deze normering.

De LB-normering

De LB-normering, ook wel bekend als L-waarde en B-waarde normering, heeft tot doel de prestaties van LED-verlichting in de loop van de tijd te beoordelen. Hierdoor kunnen ontwerpers, installateurs en eindgebruikers een realistische inschatting maken van hoe een LED-armatuur zich zal gedragen naarmate de tijd verstrijkt. Deze normering biedt een duidelijk inzicht in de lichtopbrengst en de betrouwbaarheid van de lichtbron gedurende zijn levensduur.

De L-waarde

De L-waarde, ook wel bekend als lichtbehoudswaarde, is een van de twee elementen van de LB-normering. Deze waarde geeft aan welk percentage van de initiële lichtopbrengst een LED-armatuur behoudt na een bepaald aantal branduren. Hoe hoger de L-waarde, hoe beter de kwaliteit en duurzaamheid van de lichtbron.

Stel, we hebben een LED-armatuur met een initiële lichtopbrengst van 4000 lumen en een LB-normering van L80. Dit betekent dat na een vastgestelde levensduur, bijvoorbeeld 40.000 branduren, de lichtbron nog steeds 80% van zijn oorspronkelijke lichtopbrengst zal behouden. In dit geval zou de lichtopbrengst na 40.000 uur dus 3200 lumen zijn (80% van 4000 lumen).

LB-normering LB-waarde

De B-waarde

Naast de L-waarde is de B-waarde een even belangrijk aspect van de LB-normering. De B-waarde verwijst naar het percentage LED’s binnen een armatuur dat nog steeds functioneert na de levensduur. Met andere woorden, het geeft aan hoe betrouwbaar de individuele LED-componenten zijn.

Stel dat een LED-armatuur een B-waarde heeft van B10. Dit betekent dat na de levensduur nog minstens 90% van de LED’s binnen het armatuur normaal functioneert. Met deze waarde wordt de betrouwbaarheid van de lichtbron na verloop van tijd geëvalueerd.

In de praktijk

De LB-normering heeft directe praktische implicaties voor lichtplannen en verlichting installatie. Door de L-waarde en B-waarde te kennen, kunnen we betere beslissingen nemen over welke LED-armaturen het meest geschikt zijn voor specifieke toepassingen.

Stel dat je een lichtplan maakt voor een kantoorruimte met hoge plafonds en lange branduren. Door armaturen te selecteren met een hoge L-waarde, bijvoorbeeld L90, kunt je er zeker van zijn dat de lichtopbrengst gedurende een langere periode hoog blijft. Daarnaast, als je armaturen kiest met een lage B-waarde, zoals B5, kunt je vertrouwen op de langdurige betrouwbaarheid van de individuele LED’s.

Aan de slag

De LB-normering speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid van LED-verlichting. Door de L-waarde en B-waarde te meten en te communiceren, kunnen we een goed geïnformeerde keuze maken bij het selecteren van verlichtingsoplossingen. Of het nu gaat om commerciële, residentiële of industriële toepassingen. Het begrip van de LB-normering helpt bij het creëren van goed verlichte en betrouwbare ruimtes die voldoen aan de verwachtingen van kwaliteit en prestaties. Zowel nu als in de toekomst. Advies nodig over welke armaturen jij het beste kunt gebruiken? Neem vrijblijvend contact op!

Projekt einreichen?

Wir nehmen die Herausforderung gerne an!

Sie fragen sich, was wir für Sie tun können? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder hinterlassen Sie Ihre Daten und wir werden uns innerhalb eines Arbeitstages bei Ihnen melden.

Maurice Arons

Direktor